';

Träning för Livet

alla pengar går direkt till ett välgörande ändamål som gästinstruktören valt.

Vi på THK har en given plats i våra hjärtan för fysisk och psykisk hälsa. Vi försöker dra vårt strå till stacken så ofta vi kan och i lite olika former.

Under 6 års tid arrangerades Lidaloppet där all vinst gick till BRO Amazona och kvinnor med spridd bröstcancer där vi hann donera ca 140.000:-.
Tyvärr har konkurrensen med olika lopp blivit allt större och sista året såg jag hur arbetet och kostnaderna runt loppet åt upp allt för stor del av vinsten. I februari 2019 bestämde jag mig därför att lägga ner Lidaloppet. Det var visserligen med ett tungt hjärta som detta beslut togs men det betyder inte att engagemanget för välgörande ändamål och hälsofrämjande insatser kommer sluta.

Den nya formen har fått namnet ”Träning för Livet” där olika instruktörer och föreläsare bjuds in att hålla klasser. De ställer upp utan kostnad och vi står för lokal och reklam. Alla deltagare betalar valfri summa från en minimikostnad och uppåt. Detta betyder att hela inkomsten kan gå oavkortat till ändamålet.
Ändamålet väljs av gästinstruktören och kan därför komma att variera mycket. Men i oktober kommer vi fortsatt stötta BCF Amazona.

Tillsammans gör vi skillnad!

 

Tidigare event:

Soma Moves med Maria Bild
30/3-19
Donationen på 4410:- gick till UNICEF och barnen i Jemen