';

NAPRAPATI

manuell behandling och rehab

Naprapati

Alla våra naprapater jobbar med helheten – manuell behandling, träning, identifiering av bakomliggande problematik och hur du själv ska kunna förebygga dina besvär. Men givetvis har vi alla vår specialintressen och styrkor. Oavsett vem du bokar tid hos så kommer vi se till att du i slutändan hamnar hos den terapeut som passar dig bäst!

Naprapati är en bred behandlingsform som kan hjälpa människor med varierande besvär. Bland våra patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och kroniska besvär. En helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Kliniken är utrustade med stötvåg och NMES-ström och vi jobbar även med akupunktur, dry needling och kinesiologitejp. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om ergonomi.

Pris: 

  • 710:-
  • 10-kort 6390:-
  • Helg 800:-

Vi samarbetar med följande försäkringsbolag vad gäller sjukvårdsförsäkring:
DKV, SEB, Cardif, Protector och Vardia.

Boka din behandling nu
VÅRA NAPRAPATER
Anna Ericson
VD/Ägare och Leg. Naprapat
Image
Anna jobbar som koordinator för vårt Rehabkortsupplägg. Hennes specialintresse ligger i komplexa och långvariga besvär där problemet måste belysas från flera vinklar. Hon jobbar mycket med rörelseanalyser och träning.

tel: 070-914 45 29
mail: info@tullingehalsokalla.se

tidsbokning
Mathias Bourdin
Leg. Naprapat
Image
Mathias jobbar mycket med ledbehandling men även musklatur och vid behov stötvåg och laser. Målet med behandlingen är förutom minskad smärta att skapa balans mellan rörlighet och stabilitet för att optimera funktion.

tel: 070-495 75 70
mail: info@tullingehalsokalla.se

tidsbokning
Hanna Marini
Leg. Naprapat
Image
Mitt mål som terapeut är att förstå varför besväret har uppkommit och behandla utefter patientens behov. Tillsammans med patienten lägger vi upp en passande och effektiv behandlingsplan för att minska smärtan och optimera funktionen i kroppen.
Jag är vidareutbildad i dry needling, steg 1 och 2.

tel: 070-914 45 29
mail: hanna@tullingehalsokalla.se